DOWNLOAD
buyuknutuk.pdf
PDF-Dokument [2.9 MB]

Atatürk’ten özdeyişler, vecizeler, sözleri

*Ne mutlu “Türküm” diyene.

*Geldikleri gibi giderler.

*Egemenlik verilmez, alınır.

*Yurtta sulh, cihanda sulh.

*Yurt sevgisi ona hizmetle ölçülür.

*Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir.

*Sizlere şavaşmayı değil, ölmenizi emrediyorum.

*Türk milleti ve Cumhuriyeti ayrılmaz bir bütündür.

*Yurt toprağı, sana her şey feda olsun. Kutlu olan sensin.

*Türk milleti millî birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini
bilmiştir.

* Cumhuriyet, fikri hür vicdani hür nesiller ister!

* Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden yoksun bir millet henüz millet adını almak kabiliyetini kazanmamıştır.
* Türk milleti istiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve
yaşamayacaktır.
* Bilelim ki milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem
olurlar.
* Milli mücadelelere şahsi hırs değil, milli ideal, milli onur sebep
olmuştur.
* Milletimiz çok büyüktür. Hiç korkmayalım. O, esaret ve aşağılığı kabul
etmez.
* Bu millete çok şey öğretebildim ama onlara uşak olmayı bir türlü
öğretemedim.
* Türk orduları, tarihte benzeri görülmemiş kahramanlıklar, fedakarlıklar
göstermiştir.
* Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde
kuvvet bulacaktır.
* Harp zaruri ve hayati olmalıdır. Milletin hayatı tehlikeye maruz
kalmadıkça harp bir cinayettir.
* Ordumuz, Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk
vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesidir.
* Türk ordusu; dünyanın hiç bir ordusunda seninkinden daha temiz, daha
sağlam bir askere rast gelinmemiştir.
* Sizin gibi kumandanları, subayları ve erleri olan bir millet için yad
elleri altında köle olmak mümkün değildir.
* Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye
Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.
* Süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonra,
kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlarında da zaferler kazanmaya devam
edeceğiz.
* Türk Milleti bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı varolmalarının yegane koşulu
olarak kabul etmiş cesur insanların torunlarıdır. Bu millet hiçbir zaman hür
olmadan yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.
* Ben, Türk ufuklarından bir gün mutlaka bir güneş doğacağına, bunun hararet
ve kuvvetinin bizi ısıtacağına, bundan bize bir güç çıkacağına o kadar emindim ki, bunu adeta gözlerimle görüyordum.
* Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve
yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her vasıtayla
arttırmaya çalışmak, bizim hepimizin en kutlu vazifemizdir.
* Ordumuz; Türk topraklarının ve Türkiye idealini tahakkuk ettirmek için
sarf etmekte olduğumuz sistemli çalışmaların, yenilmesi imkansız
teminatıdır.
* Vatan mutlaka selamet bulacak, millet mutlaka mutlu olacaktır. Çünkü kendi
selametini, kendi saadetini memleketin ve milletin saadeti ve selameti için
feda edebilen vatan evlatları çoktur.
* Bütün bu muvaffakiyet yalnız benim eserim değildir ve olamaz. Bütün
muvaffakiyet, bütün milletin azim ve imanıyla çalışmasını birleştirmesi
neticesidir. Kahraman milletimizin ve seçkin ordumuzun kazandığı başarı ve
zaferlerdir.
* Böyle evlatlara ve böyle evlatlardan mürekkep ordulara malik bir millet
elbette hakkını ve bağımsızlığını bütün manası ile muhafaza etmeğe muvaffak
olacaktır. Böyle bir milleti bağımsızlığından mahrum etmeğe kalkışmak hayal
ile vakit geçirmektir.
* Memleketin ellide biri değil, her tarafı tahrip edilse, her tarafı ateşler
içinde bırakılsa, biz bu toprakların üstünde bir tepeye çıkacağız ve oradan
savunma ile meşgul olacağız.
* Biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir
milletiz.Türk vatanı bir bütündür, parçalanamaz. Ordumuz, Türk birliğinin,
Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir
ifadesidir.
* Ben, 1919 senesi Mayıs içinde Samsun’a çıktığım gün elimde, maddi hiçbir
kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk Milleti’nin asaletinden doğan ve benim
vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu milli
kuvvete, bu Türk Milleti’ne güvenerek işe başladım.
* Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta
olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin,
fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil,
istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti bir kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak
sizsiniz.
* Düşmanın mükemmel ve kuvvetli ordularını mağlup etmek için kendimizde
bulduğumuz kuvvet ve kudret, davamızın meşruluğundandır. Gerçekten, biz milli hududumuz dahilinde hür ve müstakil yaşamaktan başka bir şey istemiyoruz. Biz Avrupa’nın diğer milletlerinden esirgenmeyen, haklarımıza tecavüz edilmemesini istiyoruz.
* Memleketimizi hiçbir hak ve adalete dayanmayarak çiğnemek ve çiğnetmek teşebbüsü, muzaffer ordumuzun fedakarane ve cansiperane gayretiyle layık olduğu başarısızlığa uğratılmış ve milletimiz, tarihin nadir kaydettiği bir zafer kazanarak sevgili yurdumuzu kurtarmıştır.
* Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklalden mahrum bir millet,
medeni insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye layık
sayılamaz. Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir,
taç ve tahtlar batar, mahvolur. Milletlerin esirliği üzerine kurulmuş
müesseseler her tarafta yıkılmaya
mahkumdurlar.

BMW Emblem als 3D modellierung

MERCEDES Emblem als 3D modellierung

VW Emblem als 3D modellierung

 

AUDI Emblem als 3D modellierung

PORSCHE Emblem als 3D modellierung

Druckversion Druckversion | Sitemap
© CNTR-ART Alle Bilder auf dieser Seite dürfen ohne Genehmigung nicht verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten!!! © Copyright 2001-2018